Şartlar & Koşullar

www.acarlarbeyazesya.com SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

1.1- SATICI

      
Ünvanı

:

Acarlar Beyaz Eşya Day. Tük. Ltd. Şti.. / Sistem tarafından atanacak Acarlar Beyaz Eşya Yetkili Satıcısı (Kısaca "Acarlar Beyaz Eşya" olarak anılacaktır)

Adresi

:

Altunizade mah. Mahir iz caddesi no:135 kat:3 CAPITOL AVM Üsküdar/İSTANBUL,TR

Telefon

:

0216 651 10 21

Çağrı Merkezi No

:

0216 651 10 21

Mersis No

:

0073043354500015

E-Mail

:

capitol@arcelikacarlar.com

1.2- ALICI

      
Adı / Soyadı / Ünvanı

:

 (Kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır.)

Adresi

:

Telefon

:

E-Mail

:

2- KONU

Acarlar Beyaz Eşya'in internet sitesi (http://www.arcelik.com.tr)'de "Müşteri" tarafından elektronik ortamda aşağıda 3. maddede özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünün/ürünlerin satışı ve yurt içinde teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3- SATIŞI YAPILAN ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ürünün özellikleri, fiyatı ve diğer bilgiler şu şekildedir;

Ödeme Şekli

:

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Teslim Edilecek 2. Kişi

:

Fatura Adresi

:

Kargo Ücreti

:

Teslimat , Acarlar Beyaz Eşya tarafından kargo aracılığı ile ve/veya Acarlar Beyaz Eşya'in tayin ettiği Yetkili Servisi aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 10 iş günü içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra teslim tutanağını imzalayacaktır. Müşteri veya Müşteri adına hareket eden kişi, bu teslim tutanağını imzalamakla, ürünü tam, eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığını beyan etmiş olacaktır. Kargo/nakliye ücreti alınmamaktadır. Fiyat dahil işbu vaatlerin geçerliliği sipariş tarihinden itibaren 30 gündür.

Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masraflar ödenebilecektir.

Söz konusu ürün bedeli; satıcı adına, “Acarlar Beyaz Eşya Day. Tük. Ltd. Şti..” tarafından tahsil edilmektedir. Alıcı; malın/hizmetin bedelini Acarlar Beyaz Eşya Day. Tük. Ltd. Şti..’ye ödemekle, ürün bedelini satıcıya ödemiş sayılacaktır.

4- CAYMA HAKKI

Müşteri ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Müşteri cayma hakkını kullanmak isterse, cayma süresi içerisinde satın alımı yapmış olduğu internet sitesinde iptal iade işlemlerinden, siparişi ile ilgili cayma beyanında bulunmalıdır.

Süresi içinde yapılan cayma beyanından sonra, 

  • Montaj gerektirmeyen ürünler için aşağıda adrese anlaşmalı kargo firması ve sözleşme numarası ile 1-10 iş günü içinde gönderilmelidir. 

Acarlar Beyaz Eşya Day. Tük. Ltd. Şti.. 
Ürün İade Merkezi
Adres: Acarlar Beyaz Eşya A.Ş. Çayırova Kampüsü,
Ankara asfaltı(E-5) yanı, Tuzla, 34950, İstanbul

  • Montaj gerektiren ürünler için, ürün Çağrı Merkezinin yönlendirdiği Yetkili Servis tarafından 1-10 gün içinde teslim alınır. 

Acarlar Beyaz Eşya, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Müşteri’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Müşteri’ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade eder. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar için cayma hakkı kullanılamayacaktır.

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. "Müşteri", http://www.arcelik.com.tr internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait 3. maddede belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususlara ilişkin gerekli teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.2. "Müşteri" işbu sözleşme konusu ürüne ilişkin teslimatın süresinde ve doğru bir şekilde yapılması için ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.3. "Müşteri"nin satın aldığı sözleşme konusu ürün/ürünler, ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, müşterinin teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren, montaj gerektirmeyen ürünler için 1-5 iş günü içinde, montaj gerektiren ürünler için 1-10 iş günü içinde ve en geç 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla, teslim yapılacak adresteki kişiye teslim edilir.

5.4. "Müşteri", teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Acarlar Beyaz Eşya sorumlu tutulamaz.

5.5. "Müşteri" satın almış olduğu sözleşme konusu ürünü teslim sırasında muayene etmelidir.

5.6. Acarlar Beyaz Eşya sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Acarlar Beyaz Eşya, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu "Müşteri"ye bildirmek zorundadır. Bu takdirde Acarlar Beyaz Eşya'in sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan "Müşteri" dilerse mücbir sebebin ortadan kalkmasını bekleyebileceği gibi eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünü talep edebilir veya ödemiş olduğu bedelin iadesini isteyebilir. Acarlar Beyaz Eşya, bedel iadesi talep edildiği takdirde bedeli 15 gün içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür.

5.8. Acarlar Beyaz Eşya internet sitesinde ürünlere ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir.

5.9. Bu sözleşmede hüküm olmadığı hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

5.10. Müşteri, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Müşterinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

5.11. Kampanyalar kapsamında paket olarak satılan ürünler, kampanya özelinde avantajlı fiyatlarla satıldığından cayma, iade ve iptal hakları ancak paketin tamamı için kullanılabilmektedir.

5.12. Kurutma makinelerimizin farklı marka çamaşır makineleri üzerine montaj yapılmasının talep edilmesi durumda, üzerine kurutma makinesi montajı yapılacak olan çamaşır makinesinin derinliğinin kurutma makinesi derinliğine eşit veya daha fazla olması gerekmektedir.

5.13. Güven Damgası, sadece ilgili Tebliğ uyarınca Güven Damgası Sağlayıcısı tarafından incelemesi, takibi ve kontrolü sağlanan mevzuata uygunluk kriterlerinin varlığına delalet eder. Bunun haricinde Güven Damgası Sağlayıcısı, hiçbir suretle taraflar arasındaki sözleşmenin garantörü ya da taahhüt edeni olarak anlaşılamayacağı gibi, E-ticaret sitesinde bulunan mal ya da hizmetlerin ayıptan ari vasıflarının ve eksiksiz temin ve tesliminin kefili de değildir.   Ayrıca Güven Damgası Sağlayıcısı malın teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi ya da taahhüt edilen niteliklere uygun olarak teslim edilmemesi hallerinden hukuken hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

6- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme taraflar arasında .... tarihinde akdedilmiştir. "Müşteri" gerek sipariş verilmeden önce internet sitesinde gerekse de sipariş verildikten sonra iş bu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.